Nom Succès vun der éischter Editioun (612 Leef a ronn 4.900 gelafene Kilometer) lancéiert d'LASEL eng zweet Editoun vum

virtuelle
„Laf ronderëm de Séi“

Et war eist Uleies an dësen Zäiten e positivt Signal ze setzen an eppes ze organiséieren fir d’Schüler ze motivéieren sech ze beweegen an domadder eppes fir hir Fitness ze maachen.

MACH MAT
A BLEIF FIT ...

 

Wat ass de "virtuelle" Laf Ronderëm de Séi?
Du leefs zwëscht dem 10. an dem 13. Juni eng Distanz vu 6km bis 10km bei dir doheem an dokumentéiers dat.

Wie ka matmaachen?
All Schüler an all Proff mat engem 365-Zougang (school.lu oder education.lu)

Opgepasst!
D'Sécherheet huet absolut Prioritéit. Dofir laf nëmmen op Plazen déi's de kenns an déi geséchert sinn (Trottoire, Feldweeër...)
Well et eng Fräizäitaktivitéit ass déi net vun der Schoul surveilléiert ka ginn ass d'Participatioun op eege Gefor.

Wéi kann ech matmaachen?
Dro däin Numm, deng Schoul an deng Kilometeren, déi's de deen Dag gelaf bass zesumme mat mindestens enger Foto (Selfie vum Lafen, Garmin, Tracker...) am Teams-LASEL-Allgemein vun der LASEL an.

Wéi kommen ech am beschten op dee Kanal?
Am beschte mells de dech fir d'éischt am Teams (online am Browser oder an der App) un a klicks dann op de Link.
Oder du sichs de Kanal am Teams mat "Einem Team beitreten"
a sichs no "LASEL" oder gëss de Code an: g7kshh1